Privacy

Het is natuurlijk niet niks, om zomaar je hart en ziel bloot te leggen; zeker niet via het Internet. Je wil natuurlijk niet dat wat je aan mij schrijft, ook voor anderen toegankelijk zal zijn. Daarom is het voor jou belangrijk om te weten dat alle informatie die je aan mij toestuurt, na lezing direct opgeslagen zal worden op een versleutelde harde schijf. Op die manier wordt voorkomen dat privacygevoelig materiaal door (cyber)inbraak voor derden toegankelijk zal zijn.

Je teksten zijn bij mij dus in veilige handen! Maar zorg ervoor dat je zelf je computer ook goed beschermt door een virusscanner op je computer te installeren.

Aangezien ik contractvrij werk (ik heb geen afspraken met zorgverzekeraars afgesloten) hoef ik bovendien geen diagnose door te geven aan je zorgverzekeraar. Dit in tegenstelling tot de grotere GGZ instellingen. Ook dit zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft. Want de tendens is dat de zorgverzekeraar steeds meer (privacy gevoelige) informatie verzamelt en vanaf 2014 zal ondersteuning bovendien alleen nog maar vergoed worden indien er sprake is van een vastgestelde 'stoornis', hetgeen in je dossier wordt opgenomen.

Het is verleidelijk om je te laten leiden door je portemonnee, maar een psychische stoornis is iets anders dan klachten ervaren.

En wat wordt vervolgens eigenlijk met deze (onjuiste) informatie gedaan? En wie kan bij de informatie komen? Heeft die willekeurige IT-student die tijdens zijn zomerbaantje het systeem beheerde een geheimhoudingsverklaring getekend bijvoorbeeld? Bekijk ook eens de Zembla reportage "De jacht op uw medische gegevens" voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp. Bij mij hoef je je in ieder geval over dit soort zaken geen zorgen te maken.

Verder heb ik op grond van de WGBO (Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst) een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik geen informatie over jou mag uitwisselen aan derden zonder jouw toestemming daarvoor. Alles dat aan bod zal komen tijdens de intake en het traject is dus vertrouwelijk.

Slechts in geval van nood mag de geheimhoudingsplicht doorbroken worden. Je moet hierbij denken aan een levensbedreigende situatie bijvoorbeeld. Maar ik wil benadrukken dat ik eerst al het mogelijke zal proberen voordat ik over zal gaan tot het doorbreken van de geheimhoudingsplicht.