Je Online Psycholoog - Logo

Tarieven

Korting bij vooruitbetaling van het hele traject


De sessies worden vooruit betaald. Maar mocht je niet het hele traject afmaken, dan worden de niet gevolgde sessies uiteraard gerestitueerd.

Als je ervoor kiest om het traject in één keer te betalen, krijg je een korting van € 10,00 per sessie . Het totale traject komt dan neer op 6 (= introductie + 5 onderdelen) x € 60,00 = € 360,00.

Gespreide betaling


Er is eventueel ook de mogelijkheid om het traject in twee delen á € 210,00 te betalen. De prijs per sessie is dan dus wel iets hoger, namelijk € 70,00. Bij deze betaling in termijnen is het daarnaast belangrijk om je er bewust van te zijn dat het traject halverwege even stil zal staan. Want pas nadat de betaling is voldaan, kunnen wij verder met het traject.

Studententarief


Ben je student? Dan geldt het speciale studententarief. Je betaalt dan geen € 60,00 maar slechts € 50,00 per sessie! De kosten voor het totale traject komen dan dus neer op € 300,00.

Als je vragen hebt over betalingen of vergoedingen, neem dan contact met mij op.

Vergoedingen & eigen risico


Het is je waarschijnlijk niet ontgaan dat er nogal wat veranderd is in het Nederlandse zorgstelsel de afgelopen jaren. Veel psychische hulp wordt helaas niet meer vergoed of slechts gedeeltelijk. En dan is er vanaf 2013 ook nog het eigen risico dat inmiddels € 375,- bedraagt.

Aangezien ik geen contracten heb met zorgverzekeraars, betekent het dat als je bij mij een traject volgt, dit niet wordt vergoed en je de kosten zelf moet betalen. Dat zou trouwens ook het geval zijn, als je het eigen risico van je ziektekostenverzekering nog niet hebt aangesproken. Dan betaal je elke andere zorgverlener ook zelf. Natuurlijk kun je dit alles ook als een goede investering zien!

Contractvrij = privacy is gewaarborgd


Bovendien is het niet onbelangrijk om je te realiseren, dat ik - doordat ik contractvrij werk - ook geen diagnose hoef door te geven aan de zorgverzekeraar. De tendens is namelijk dat de zorgverzekeraar steeds meer (privacy gevoelige) informatie verzamelt en vanaf 2014 zal ondersteuning bovendien alleen nog maar worden vergoed indien er sprake is van een vastgestelde 'stoornis', hetgeen in je dossier wordt opgenomen. Het is verleidelijk om je te laten leiden door je portemonnee, maar een psychische stoornis is iets anders dan klachten ervaren.

En wat wordt vervolgens eigenlijk met deze (onjuiste) informatie gedaan? En wie kan bij de informatie komen? Heeft die willekeurige IT-student die tijdens zijn zomerbaantje het systeem beheerde een geheimhoudingsverklaring getekend bijvoorbeeld? Bekijk ook eens de Zembla reportage "De jacht op uw medische gegevens" voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp. Bij mij hoef je je in ieder geval over dit soort zaken geen zorgen te maken.

Verdere mogelijkheden om vergoedingen te verkrijgen:

  • via de werkgever
    (sommige werkgevers zijn hier ook voor verzekerd);

  • via het UWV, via het Centrum Indicatiestelling Zorg
    zie www.ciz.nl;

  • via een Persoons Gebonden Budget
    zie www.pgb.nl;

  • via studiefondsen.

Informeer bij de belastingdienst of het niet vergoede bedrag misschien als aftrekpost (onder bijzondere ziektekosten) kan worden opgevoerd bij je belastingaangifte.